Sölvesborgs kommun

Avgifter och regler

En förskolepedagog omfamnar ett förskolebarn som har på sig en randig tröja. Framför bilden står ytterligare ett barn och tittar nyfiket in i kameran.

Barn på förskola. Foto: Scandinav bildbyrå

Du kan få plats på förskola eller i pedagogisk omsorg i Sölvesborg om ni som är vårdnadshavare båda arbetar, studerar, aktivt söker arbete, eller om ni är sjukskrivna eller föräldralediga för ett yngre syskon. Du är garanterad en plats inom fyra månader. När det gäller plats i fritidshem kan ni som vårdnadshavare ansöka om plats om ni arbetar, studerar eller är sjukskrivna.

Ditt barn ska ha fyllt ett år när han eller hon börjar i barnomsorgen. Du kan ansöka om plats tidigast ett år innan och allra senast fyra månader innan önskad placering ska börja. Gör det gärna så tidigt som möjligt, för att vara säker på att ditt barn ska kunna börja när du har tänkt dig. Om du tackar nej på ett erbjudande om plats inom 14 dagar så flyttas det datum du är garanterad fyra månader framåt från erbjuden datum. Om erbjudandet inte besvaras inom 14 dagar makuleras ansökan. Du måste säga upp ditt barns plats senast två månader i förväg om du inte längre behöver barnomsorg.

Vi prioriterar barn som är folkbokförda i Sölvesborg i vår kö, men finns möjlighet att få en plats även om ni bor i en annan kommun. Om barnet bor växelvis hos sina båda vårdnadshavare och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få barnomsorgsplats i en kommun.

Vad för sorts barnomsorg finns att välja på?

I Sölvesborg finns både kommunala förskolor och förskolor som drivs som kooperativ. De kooperativa förskolorna i Sölvesborg fungerar ungefär likadant som de kommunala.

Pedagogisk omsorg

Vi har förutom förskolor också pedagogisk omsorg i hemmiljö på de flesta orter. Där arbetar dagbarnvårdare anställda av kommunen. Den här typen av barnomsorg brukar kallas dagmamma, dagpappa eller familjedaghem, och är för barn upp till 13 år. Du ansöker om pedagogisk omsorg på samma sätt som du ansöker om förskola eller fritidshem.

Vilka öppettider gäller?

Ordinarie öppettider

Barnomsorgen i Sölvesborg är tillgänglig mellan 06:30-18:30 på vardagar. Fem vardagar per år är utbildningsdagar för personalen och då stänger de flesta avdelningar. Om du inte kan vara ledig tillsammans med ditt barn de här dagarna, så ser vi till att det finns en plats för barnomsorg i kommunen som hålls öppen med hjälp av vikarier.

Helg- och nattillsyn

Barnomsorg under kvällar/nätter alla dagar mellan kl. 18:30–07:30 samt under övrig tid under alla helger och helgdagar. Om du arbetar på kvällar, nätter och helger och har behov av barnsomsorg 15 timmar/månaden (eller mer) kan du ansöka om plats på nattis. Nattis finns på Timotejvägens förskola i Falkvik, och är vanlig förskola under dagtid. Ifall ditt barn har barnomsorg på en annan plats än på Timotejvägen om dagarna, ansvarar du själv för att ta ditt barn från dagverksamheten till nattis. Du måste också kunna lämna ett schema på hur du ska arbeta minst tre veckor i förväg. Nattis har alltid öppet, och är för barn i åldrarna 1-13 år (t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år).

Hur mycket barnomsorg kan jag få?

När du är arbetssökande eller föräldraledig för ett yngre syskon får du söka för färre timmar än om du skulle haft ett heltidsarbete, max 15 timmar. Om du som är vårdnadshavare blivit sjukskriven och ska fortsätta ha barnomsorg behöver vi ett läkarintyg från och med din 15:e sjukdag.

När du har semester från ditt arbete är ditt barn också ledigt tillsammans med dig. Vi behöver veta när du kommer att ta ut den största delen av din semester senast den 31 mars. Annan ledighet behöver vi veta om senast en vecka innan.

Under några sommarveckor slår vi samman flera förskolor och fritidshem, eftersom vi alltid är färre barn då. Om du behöver barnomsorg under de här veckorna kan ditt barn tillfälligt få plats på en annan förskola.

Gratis allmän förskola från tre år

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år kan du ansöka om en plats i den allmänna förskolan, som är gratis. Tänk på att om du redan betalar för en plats i förskolan måste den platsen sägas upp (60 dagars uppsägningstid gäller). Allmän förskola följer skolans läsårstider, vilket innebär att ditt barn är ledigt då det är lov och utbildningsdagar för personalen. Vanligtvis motsvarar detta 15 timmar i veckan. Allmän förskola är inte obligatorisk. Om du behöver mer barnomsorg än 15 timmar i veckan måste du ansöka om betalplats.

Förskoleklass från sex år, obligatorisk fr.o.m. läsåret 2018/2019

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år erbjuds en plats i förskoleklass, som är gratis. Du som är vårdnadshavare får i början av året ett erbjudande om plats i den kommunala grundskola, som ditt barn enligt folkbokföringsadressen tillhör. Det är också på denna skola som ditt barn ska börja åk 1. Önskas plats på annan skola så vänder du dig till kommunens samordnare för skola, som har hand om alla förskoleklassplaceringar.

Förskoleklassen ska fungera som ditt barns förberedelse inför skolan. Barnens lust och nyfikenhet tas tillvara och de får leka, skapa och utforska. Barn i förskoleklassen äter skollunch och har samma terminstider som grundskolan.

Är du nyinflyttad i kommunen och inte blivit erbjuden en plats? Kontakta då Barn- och utbildningskontoret.

Fritidshem från sex år

Från sex år till och med 13 år kan du ansöka om plats på ett fritidshem, som är för de lite äldre barnen. Om du inte haft barnomsorg tidigare gör du en ny ansökan. Den kan du göra tidigast ett år innan, och senast fyra månader innan. Om ditt barn är inskrivet i förskola gör vi en omplacering till ett fritidshem. Ska ditt barn inte börja i fritidshem så måste ni säga upp platsen senast två månader i förväg. Om ditt barn fått ett beslut om särskilda behov för sin förskoleplats, måste ni ansöka om detta igen inför att han eller hon börjar på fritids.
Du måste säga upp ditt barns plats senast två månader i förväg om du inte längre behöver barnomsorg.

Hur mycket ska jag betala?

Vi räknar ut vad din barnomsorg kommer att kosta genom att titta på hushållets sammanlagda månadsinkomst (årsinkomsten före skatt delat med tolv). Alla inkomster som du betalar skatt på räknas in, även om de beskattas i ett annat land. Du fyller själv i hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt när du ansöker om plats i barnomsorgsportalen. Om du inte fyller i någonting, så måste du betala maximal avgift (maxtaxa). Vad som är maxtaxan, alltså vad du som allra mest få betala, kan du se på Skolverkets hemsida.

Om din inkomst förändras under tiden du har barnomsorg, måste du uppdatera detta i barnomsorgsportalen, senast den 25:e månaden före förändringen börjar gälla. Om din inkomst förändras ofta, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Syskonrabatt

Vi räknar vuxna och barn som bor på samma adress som ett hushåll. Även om din make, maka, eller sambo inte är förälder till barnet, så räknar vi ändå med hans eller hennes inkomst. Det innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon, och att ni får syskonrabatt. Med syskonrabatten är ditt fjärde, äldsta barns barnomsorg gratis. För ditt andra och tredje barn får du rabatt, och bara för ditt yngsta barn behöver du betala full avgift, läs mer på Skolverkets hemsida.

Faktura

Fakturan för barnomsorgen kommer alltid i början av månaden och ska vara betald senast den 30:e. Om du inte betalar i tid riskerar ditt barn bli avstängt från sin plats.

Inkomstskontroll

Vi kontrollerar årligen hushållets inkomst mot Skatteverket. Om du har betalat fel avgift under året justeras det genom utbetalning eller inbetalning av felaktigt belopp. Det allra bästa är om du försöker att fylla i så rätt som möjligt i Barnomsorgsportalen redan från början.

Här kan du läsa mer om inkomstkontrollen.

Barn med särskilda behov

Specialkost

Du kan få specialkost av medicinska, etiska, kulturella eller religiösa skäl.

Funktionsnedsättning

Om ditt barn har en fysisk eller psykiskt funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver stöd för sin utveckling, har han eller hon rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka från tre års ålder under hela året, även under lov. I vissa fall kan vi även erbjuda en avgiftsfri plats före tre års ålder, eller före ett års ålder.

Personliga skäl

Om det finns särskilda skäl kan ditt barn få förtur till en plats i barnomsorgen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg