Sölvesborgs kommun

Egenvård i förskola

Ibland behöver barn någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskolan. Om det är aktuellt med egenvård för ert barn tar du kontakt med personal i förskolan för att gå igenom och upprätta en handlingsplan med information gällande vilken egenvård ert barn behöver. Egenvård kan innebära hjälp med mediciner vid t ex astma, allergi, diabetes eller epilepsi.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, oftast barnets behandlande läkare, bedömt kan utföras av barnet själv eller av vårdnadshavare, personlig assistent eller annan personal i förskolan.

Det är barnets behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska bedöma om åtgärden är att anse som egenvård och för att de ska kunna göra en korrekt bedömning ska samråd ske med förskolan. Förskolan har då ett ansvar för att barnet får hjälp med sin egenvård, t ex att hjälpa barnet att ta sin medicin under tiden barnet vistas i förskolan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg