Sölvesborgs kommun

Tillgänglighet

Enligt svensk grundlag har alla människor rätt till insyn i vår offentliga verksamhet. Detta kallas offentlighetsprincipen. Svenskar liksom utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Informationen är tillgänglig för att främja demokrati.

Offentlighetsprincipen ger alla en unik möjlighet att kontrollera att politiker och tjänstepersoner sköter sitt arbete. Detta är en viktig byggsten i vårt demokratiska samhälle. Du som privat- eller yrkesperson kan begära att granska allmänna handlingar, om dem inte är sekretessbelagda. En handling kan vara antingen brev, e-post eller protokoll. Om en tjänsteperson nekar till att lämna ut en handling ska en skriftlig motivering överlämnas.

Sekretess

Sekretess är som en tystnadsplikt som finns till för att skydda staten, kommunen och privatpersoner. Sekretess råder även över dig som begär att få ta del av en offentlig handling. Kommunen och staten får inte efterforska vem du är eller vad du har för intresse med avhandlingen som du önskar att få ta del av. Det är jurister som avgör om en handling är allmän eller ska beläggas med sekretess.

Tillgänglighet för dig med funktionsvariation

Kommunens hemsida är tillgänglighetsanpassad för att du ska kunna ta del av informationen, oavsett funktionsvariation. Skolorna och stadsbiblioteket erbjuder även hjälpmedel som inlästa böcker, böcker med stor text och på lätt svenska.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik