Sölvesborgs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och anpassad grund- och gymnasieskola i Sölvesborgs kommun.

Kontaktuppgifter

Barn- och utbildningskontoret
Repslagaregatan 1
294 34 Sölvesborg
E-post: bun@solvesborg.se

Martin Åsman, förvaltningschef och utbildningschef
E-post: martin.asman@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 24

Per Theorin, skolchef och verksamhetschef
Ansvarsområden: förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskolan, den anpassade grundskolan och centrala barn- och elevhälsan (CBEH).
E-post: per.theorin@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 25

Roger Svanberg, skolchef och verksamhetschef.
Ansvarsområden: gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, elevhälsans medicinska insats (EMI) samt modersmål och studiehandledning.
E-post: roger.svanberg@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 71

Kristina Eriksson, samordnare.
Ansvarsområden: skolplacering, VFU-placering, samordna modersmålsundervisning och studiehandledning.
E-post: kristina.eriksson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 64 38

Jennie Andersson, barnomsorgsadministratör.
Ansvarsområden: barnomsorgsplacering, barnomsorgsfakturor, användarstödjare för verksamhetssystemet IST förskola/fritidshem.
E-post: jennie.andersson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 02

Elisabeth Björklund, skolskjutshandläggare.
Ansvarsområden: skolskjuts, elevresor, inackorderingsbidrag, användarstödjare för verksamhetssystemet Extens.
E-post: elisabeth.bjorklund@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 92

Sanna Eriksson, nämndsekreterare.
Ansvarsområden: nämndadministration, registrering av allmänna handlingar (diarieföring), GDPR-frågor, e-tjänster, blanketter, webbredaktör på externa hemsidan och intranätet Insidan.
E-post: sanna.eriksson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 90

Johan Olsson, IT-handläggare.
Ansvarsområden: digitala processer, e-tjänster, blanketter, webbredaktör på lednings- och utvecklingsstödet (Draftit).
E-post: johan.olsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 71

Joachim Fryklund, skol-IT-ansvarig.
Ansvarsområden: skolans IT, IKT-stöd, systemansvarig för verksamhetssystemet Extens.
E-post: joachim.fryklund@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 17

Andreas Nilsson, IKT-pedagog.
Ansvarsområden: IKT-stöd.
E-post: andreas.nilsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 26

Håkan Thelander, IKT-pedagog.
Ansvarsområden: IKT-stöd, skoldatateket.
E-post: hakan.thelander@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 67 56

Pernilla Fagerberg, kvalitetsutvecklare.
Ansvarsområden: utvecklingsarbete, statsbidrag.
E-post: pernilla.fagerberg@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 27

Pernilla Wantzin, kvalitetspedagog.
Ansvarsområden: utvecklingsarbete, handledning.
E-post: pernilla.wantzin@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 28

Erik Bååth, utredningshandläggare.
Ansvarsområden: utredningar, analys och utveckling på övergripande nivå.
E-post: erik.baath@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 22

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik