Sölvesborgs kommun

Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse, detaljplanering och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelse

Nästa Kommunfullmäktige sammanträde blir 2023-10-30 i Furulundsskolans aula, klockan kl.17:30.

Kommunfullmäktige tv-webbsänds, länk till sändningen Länk till annan webbplats..Kommunfullmäktige sänds i Sölvesborgs Närradio, 92,0 MHz. Länk till att lyssna på sändningen Länk till annan webbplats..

Sölvesborg 2023-09-28

Arne Bogren
Borgmästare/ordförande
Kommunfullmäktige

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunfullmäktiges anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-09-25
Anslaget publiceras: 2023-09-29
Anslaget avpubliceras: 2023-10-20

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunstyrelsens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-09-12
Anslaget publiceras: 2023-09-15
Anslaget avpubliceras: 2023-10-06

Sammanträdesdatum: 2023-09-14
Anslaget publiceras: 2023-09-15
Anslaget avpubliceras: 2023-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-09-05
Anslaget publiceras: 2022-09-08
Anslaget avpubliceras: 2022-09-29

KSAU - RAMBUDGETBEREDNING
Sammanträdesdatum: 2023-09-05
Anslaget publiceras: 2022-09-08
Anslaget avpubliceras: 2022-09-29

Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på näringslivskontoret. Länk till kommunstyrelsens näringslivsutskotts anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Anslaget publiceras: 2023-05-29
Anslaget avpubliceras: 2023-06-19

Kommunstyrelsens personalutskott är nerlagt - personalfrågor tas fr o m år 2023 i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gamla protokoll förvaras på personalkontoret.

Arbete- och välfärdsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-10-03
Anslaget publiceras: 2023-10-06
Anslaget avpubliceras: 2023-11-03

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-09-19
Anslaget publiceras: 2023-09-25
Anslaget avpubliceras: 2023-10-16

Arbete- och välfärdsnämndens individutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdestadum: 2023-08-31
Anslaget publiceras: 2023-09-01
Anslaget avpubliveras: 2023-09-26

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på barn- och utbildningskontoret. Länk till barn- och utbildningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum arbetsutskottet: 2023-09-20
Anslaget publiceras: 2023-09-26
Anslaget avpubliceras: 2023-10-17

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli. Länk till vård- och omsorgsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-05-25
Anslaget publiceras: 2023-05-30
Anslaget avpubliceras: 2023-06-20

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli. Länk till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-09-14
Anslaget publiceras: 2023-09-19
Anslaget avpubliceras: 2023-10-11

Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevis  Länk till annan webbplats.och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2023-08-31
Anslaget publiceras: 2023-09-06
Anslaget avpubliceras: 2023-09-27

Samhällsbyggnads,- Fritid och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på fritidskontoret. Länk till fritids- och kulturnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-09-13
Anslaget publiceras : 2023-09-18
Anslaget avpubliceras: 2023-10-09

Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till revisionens anslag/bevis Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Anslaget publiceras: 2023-05-25
Anslaget avpubliceras: 2023-06-16

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till överförmyndarnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-08-28
Anslaget publiceras: 2023-08-31
Anslaget avpubliceras: 2023-09-21

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs kommunföretag AB's anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

BOLAGSSTÄMMA
Sammanträdesdatum: 2023-06-07
Anslaget publiceras: 2023-06-09
Anslaget avpubliceras: 2023-06-30

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE
Sammanträdesdatum: 2023-06-07
Anslaget publiceras: 2023-06-09
Anslaget avpubliceras: 2023-06-30

Namnkommittén

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på tekniska avdelningen. Länk till namnkommitténs anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-04-17
Anslaget publiceras: 2023-05-04
Anslaget avpubliceras: 2023-05-25

Valnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till valnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Krisledningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till krisledningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yndegården Fastighets AB

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till bolagets anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-03-30
Anslaget publiceras: 2023-04-04
Anslaget avpubliceras: 2023-04-25

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund - Direktionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till direktionens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll , 3.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2023-03-15
Anslaget publiceras: 2023-03-20
Anslaget avpubliceras: 2023-04-10

Detaljplanering

Ett förslag till detaljplan för del av Hanö 1:76 ska ut på samråd.

Länk till informationssida och kungörelse , 39.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Detaljplan för Hosaby 11:27 och 11:41, utmed Brittåsavägen har fått laga kraft.

Länk till kungörelse. , 43.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Hosaby 65:1 (Hamnområdet i Hörvik) har fått laga kraft.

Länk till kungörelse. , 43.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen för Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5 (Malborkplatsen) har fått laga kraft.

Länk till kungörelse. , 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Hörby 1:57 och 1:68 har fått laga kraft.

Länk till kungörelse. , 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett förslag till upphävande av byggnadsplan för (del av) Norje 79:1 i Norje ska ut på granskning.

Länk till informationssida och kungörelse , 39.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Detaljplan för Sölvesborg 5:1 (Vitahallsslätten) har fått laga kraft.

Länk till kungörelse , 43.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik