Sölvesborgs kommun

Bygglovsprocessen

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov. Bygglov är ett skriftligt tillstånd som lämnas av byggnadsnämnden. Byggloven styrs av Plan- och bygglagen och prövar bland annat utformning och placering med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskaps- och stadsbilden.

Boverket informerar om lov och anmälningsplikt, handläggning, prövning, överklagande och tillsyn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut