Sölvesborgs kommun

Samhällsutveckling och hållbarhet

Asfaltering pågår. Foto: Serny

Asfaltering pågår foto: Serny

Miljömålsarbete

Sölvesborgs kommuns miljömålsarbete , 1015.1 kB. har resulterat i sex teman med tillhörande åtgärdsplan samt redovisning om vad som har genomförts.

Temaindelningen följer länsstyrelsens indelning i miljömålsarbetet. Länsstyrelsen har antagit de nationella miljömålen som sina och arbetar med åtgärdsplaner , 5.3 MB.. Vare sig kommunen eller länsstyrelsen kommer därigenom att ha några egna specifika miljömål.

Genom att arbeta med åtgärdsplaner finns större flexibilitet. För att möjliggöra att fler åtgärder blir genomförda behöver hänsyn tas till styrmedel från EU, regeringen och länsstyrelsen. Åtgärderna är därför inte rangordnade.

Åtgärdsplanen är ett dokument som kommer att uppdateras fortlöpande, dels när åtgärder är genomförda och dels när nya åtgärder tas fram. Finns idéer om åtgärder som är lämpliga i miljömålsarbetet, kontakta miljösamordnaren i kommunen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö