Sölvesborgs kommun

Trafikregler och säkerhet

Trädgårdsgatan vid Resecentrum: Det här är ett övergångsställe med cykelpassage.

Trädgårdsgatan vid Resecentrum: Det här är ett övergångsställe med cykelpassage.

Vid ett övergångställe och gångpassage är det olika trafikregler som gäller. Tänk på att som gående och cyklist är det du som ska lämna företräde för fordonstrafik vid en gångpassage. Det motsatta gäller vid ett övergångställe.

Övergångsställe

En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat. Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.

Gångpassage

En plats där gående korsar körbana i samma plan antingen för att de finner det naturligt eller för att de styrs dit med fysiska medel. En gångpassage är inte utmärkt med vägmärke eller vägmarkering. Vid en passage gäller samma trafikregler som var som helst på en väg- eller gata, det vill säga att gående och cyklister har väjningsplikt, men också att fordonsförare som närmar sig ska anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan, ska beredas tillfälle att passera på ett säkert sätt.

Järnvägsgatan vid korsningen med Norra Bryggerigatan (parkourparken):Det här är en ordnad gångpassage.

Järnvägsgatan vid korsningen med Norra Bryggerigatan (parkourparken): Det här är en ordnad gångpassage.

Skånevägen nära korsningen vid brandstationen:Det här är ett övergångsställe med avsmalnad väg.

Skånevägen nära korsningen vid brandstationen: Det här är ett övergångsställe med avsmalnad väg.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor