Sölvesborgs kommun

Trafik

Blekingetrafikens buss passerar Hästtorget på väg ned mot resecentrum.

Blekingetrafikens buss passerar Hästtorget på väg ned mot resecentrum.

Den tekniska avdelningen ansvarar för kommunens gator, gå- och cykelvägar samt trafik- och parkeringsfrågor. Utöver att gatorna ska vara välfungerande ansvarar kommunen för att vägarna ska vara utrustade med belysning.

Inom kommunen finns det tre väghållare som är gemensamt ansvariga för vägen. Dessa är staten, kommunen och enskilda personer. Fastighetsägare i kommunen ansvarar för all typ av skötseln av gångbanor på de vägar som har stads- eller detaljplan.

Fastighetsägare har ansvaret att avlägsna ogräs och andra orenligheter från gatorna. Under vinterhalvåret ansvarar även fastighetsägare för att avlägsna snö och is på gångbanorna, som annars hindrar fotgängare och cyklister från att röra sig. De har även ansvaret att ta bort snö eller lön som blockerar gatubrunnar. Om de inte rensar gatorna, kan fastighetsägaren bli skyldig att betala böter.

Byggnadsnämnden ansvarar för trafikfrågor och trafiksäkherheten i kommunen.

 

Läs mer

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor