Sölvesborgs kommun

Parkeringstillstånd

Om du har rörelsehinder som påtagligt begränsar din rörlighet kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både till dig själv som kör motordrivna fordon och till dig som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Du som har betydande svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet tillåter dig att parkera på särskilt markerade platser, nära ingången till hissar och portar.

Om du är rörelsehindrad och inte kör bil själv kommer tillståndet endast att utfärdas om du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet och inte kan vänta på föraren en kort stund vid målpunkten.
Detta skall styrkas i ett läkarintyg.

Nekade parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd beviljas inte till:

  • Personer med rörelsehinder av kortvarigt slag.
  • Blinda personer som inte har något rörelsehinder.
  • Personer som har svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
  • Personer som har svårigheter att bära.
  • Personer med mag- och tarmproblem, exempelvis en tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Ansökan

Ansökningar angående parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen, strategiska avdelningen, på Sölvesborgs kommun.

En ansökan ska innehålla ett läkarintyg som stödjer ansökan.
Vissa vårdinrättningar kan ta betalt för att utfärda ett läkarintyg.
Kommunens hantering av ansökan är kostnadsfri.

Komplett ansökan skickas till:
Sölvesborgs kommun
Strategiska avdelningen
294 80 SÖLVESBORG

Det går även bra att hämta och lämna in ansökan på Medborgarkontoret.

Här hittar du ett informationsblad kring parkeringstillstånd för rörelsehindrade. , 444.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett (komplett, kan fyllas i via datorn) , 813.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Fotobilaga , 210.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Läkarintyg , 191.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagrum

Bedömning sker enligt Trafikförordningen 13 kap 8-9§§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor