Sölvesborgs kommun
Gatusopning. Foto: Serny.

Gatusopning. Foto: Serny.

Renhållning och snöröjning

Sölvesborgs kommun ansvarar gemensamt med fastighetsägare för renhållning och snöröjning av kommunens gator.

Fastighetsägare sköter trivseln och skötsel av de gator som antingen har stads- eller detaljplan. Om gatorna inte tas hand om kan fastighetsägaren tvingas att betala böter. Skötseln innebär bland annat att kratta undan lövhögar, se till att gatubrunnar inte blockeras samt röja undan snö och is.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor