Sölvesborgs kommun

Namnsättning av gator

Gatuskylt Södergatan, Foto: Sabina Bernhard

Gatuskylt Södergatan, Foto: Sabina Bernhard

Sölvesborgs kommun ansvarar för adressättning och gatunamn inom kommunen. Det står i Lagen om
lägenhetsregister (2006:378). Kommunen sätter adresser enligt Svensk standard
och enligt riktlinjer som Lantmäteriet tillhandahåller.

Namn på våra gator, vägar, kvarter mm. beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från Namnkommittén. Namnen beslutas oftast i samband med att ett område skall bebyggas.

Läs mer om hur vi jobbar med adresser och lägenhetsregister.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor