Sölvesborgs kommun

Ekonomi, studiebidrag

Kalender

Din närvaro påverkar hur mycket CSN du får. Foto: Pexels

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN, till och med vårterminen det år du fyller 20.

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasienivå. Kontakta kuratorerna på skolan om du har frågor om studieekonomi. Hos kuratorerna finns också ansökningsblanketter för olika bidrag.

Studiebidrag

Du behöver inte ansöka om studiebidrag när du börjar gymnasiet. Studiebidraget är på 1 250 kronor i månaden och betalas ut av CSN, vanligtvis under tio månader (från september till juni). Du kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du i stället ansöka om studiemedel (bidrag och lån) Länk till annan webbplats..

Vem som får pengarna beror på om du är över eller under 18 år. Innan du är myndig betalas bidraget ut till din eller dina vårdnadshavare. När du har fyllt 18 år så kommer pengarna direkt till dig.

Om du är borta från skolan utan giltigt skäl räknas det som ogiltig frånvaro (skolk). Det är i första hand skolan som avgör om du har haft giltiga skäl till din frånvaro. Om du har ogiltig frånvaro kan du bli av med dina bidrag från CSN eftersom du då inte räknas som heltidsstuderande.

Resekort/elevresor

Du som har längre än sex kilometer till skolan har rätt till ett resekort för att kunna ta dig till och från skolan.

Vad gäller kring resekort, gymnasiekort

Inackorderingsbidrag

Om du studerar på annan ort än den du är folkbokförd i och inte kan åka buss eller tåg utan istället väljer att bo inackorderad på studieorten kan du ansöka om inackorderingsbidrag. Du ansöker om inackorderingsbidrag i din hemkommun. Ansökningsblankett hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg