Sölvesborgs kommun

Boenden, särskilda

Ingång till gemensamutrymme på Tallen, Gerbogården.

Ingång till gemensamutrymme på Tallen, Gerbogården.

I Sölvesborgs kommun erbjuder vi olika former av särskilt boende. Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande vård, omsorg och service. Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionsnedsättningar. 

På särskilda boenden finns det alltid personal som erbjuder värme, trygghet och stöttning för att du ska må bra. På varje boende finns en patientansvarig sjuksköterska, dock finns inte sjuksköterskan på plats dygnet runt.

Beslut om särskilt boende

Det är biståndshandläggaren som beslutar om en person har rätt att få plats på ett särskilt boende. Boende erbjuds i något av kommunens boenden, där lämplig vård kan erbjudas. Det finns i regel ingen möjlighet att ge önskemål om geografisk placering, om det inte finns synnerliga skäl för detta.

Om du får ett erbjudande om plats på ett anpassat boende får du 7 dagar på dig att bestämma om du vill ha platsen. Om du som sökande inte svarar inom tidsramen går erbjudandet vidare till annan sökande.

Om du bor i annan kommun och vill ansöka om särskilt boende i Sölvesborg så ansöker du via e-tjänst. Här finns även blankett att skriva ut.
Ansökan om särskilt boende från annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information och ansökan om särskilt boende kontaktar du biståndshandläggare för ditt område. Dessa telefonnummer och mailadresser hittar du under kontaktuppgifter Öppnas i nytt fönster..

Avgifter

Den boende betalar för hyra, mat och omsorg på sitt särskilda boende. En särskild information kring detta lämnas när hjälpen beviljas. Det går att söka bostadstillägg hos Försäkringskassan.

I omsorgsavgiften ingår omsorg och viss sjukvård. Härutöver ingår:

 • Vissa hygienartiklar
 • Sjukvårdsmaterial (med undantag för individuellt ordinerat material)
 • Tekniska hjälpmedel
 • Förbrukningsmaterial
 • TV-licens

I omsorgsavgiften ingår inte personliga omkostnader, vilka du själv får betala.

Exempel på kostnader som du själv får betala är:

 • Läkarbesök
 • Läkemedel
 • Tandvård
 • Glasögon
 • Hårvård
 • Fotvård
 • Privata förbrukningsvaror

Alla lägenheter är utrustade med teknik för digitala boendelås samt trygghetslarm som ingår i hyran. Trygghetslarmet larmar till personal på boendet som kommer till dig vid en olycka, ohälsa eller annat akut behov.

Telefon kan installeras på rummen. Den boende står själv för abonnemanget. Hyresgästen ansvarar för städning i samband med avflyttning. Vid hyrestidens utgång ska hyresgästen, eller i förekommande fall den som företräder denne, lämna bostaden väl rengjord. Enligt hyresavtalet ska detta ske inom 10 dagar.

Bostadshyra

Hyran debiteras en månad i förskott för nyupprättade hyreskontrakt. Hyresbeloppet skiljer sig mellan de olika boendena. Hyran debiteras per dag vid in- och utflyttning aktuell månad. Hyra debiteras fr o m planerad inflyttningsdag eller senast 10 dagar efter anvisande av plats. Gäller under förutsättning av att rummet är inflyttningsklart.

Den som flyttar in på särskilt boende efter biståndsbeslut och måste betala hyra för sin gamla bostad, kan ansöka om jämkning på den lägsta hyran av de båda bostäderna, dock längst under tre månader. Detta gäller under förutsättning att kraven för jämkning som finns på ansökan uppfylls. För att jämkning ska ske måste särskild ansökan lämnas in till avgiftshandläggarna.

Blankett för ansökan om jämkning hittar du här Öppnas i nytt fönster. »

Matavgift

Matavgiften debiteras en månad i efterskott och endast verkställda dygnsportioner debiteras enligt följande regler: För reduktion av matavgiften i samband med annan vistelse ska frånvaron omfatta mer än en dag. Reduktion i samband med utflyttning eller som följd av sjukdom som inte möjliggör matintag sker först nästkommande dag.

För att titta på matsedeln på våra särskilda boende, klicka på länken här nedanför:

https://menu.matildaplatform.com/meals/week/65840fec1c9d1ab1178a4c13_maltider-sabo Länk till annan webbplats.

För leverantörer av särskilda boenden

De krav som du som är leverantör måste uppfylla för att bli godkänd som utförare i Sölvesborg enligt LOV, finns beskrivna på vår sida om konkurrensutsatt verksamhet.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd