Sölvesborgs kommun

Torghandel

På stortorget i Sölvesborg säljs kläder på torghandel.

Torghandel på Stortorget i Sölvesborg.

På Stortorget i centrala Sölvesborg hyrs tillfälliga saluplatser ut för torghandel. Torghandelsförsäljning får bedrivas under årets helgfria dagar mellan klockan 07:00 och 17:00.

Om du tidigare har hyrt saluplats på Stortorget, har du företräde till nästkommande torghandel. När du väl har blivit tilldelad en plats är det inte tillåtet att överlämna den till en annan säljare.

Regler för torghandel

  • Rätt till saluplatsen gäller inte under marknadsdagar, Killebomdagar, nationaldagen och andra dagar med av kommunen godkända arrangemang på försäljningsplatserna på Stortorget.
  • Tillfällig saluplats hyrs ut för viss dag.
  • Platserna får inte intagas förrän ansökan beviljats och avgiften erlagts.
  • Sölvesborgs kommuns näringslivskontor har hand om uthyrningen av saluplatserna på Stortorget.
  • Viktigt att platsen städas av och att sopor sorters och slängs

Avgifter

Avgifter för försäljare

A

Tillfällig saluplats. Endast avsedd för handel med grönsaker, blommor och dylikt.

600 kronor/dag

B

Sex stycken tillfälliga saluplatser. Endast en plats per försäljare.

600 kronor/dag inkl. el

C

Fyra stycken saluplatser. Endast en plats per försäljare.

100 kronor/dag exkl. el


Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete