Sölvesborgs kommun

Anpassad gymnasieskola

Tre elever läser kurslitteratur tillsammans i klassrum

Vi utformar utbildningen efter dina behov. Foto: Sölvesborgs kommun

Våra program har som målsättning att ge dig verktyg och kunskap som behövs både i vuxenlivet och i arbetslivet. Vi arbetar i små elevgrupper och individanpassar undervisningen. Vi erbjuder två program: administration, handel och varuhantering samt fastighet, anläggning och byggnation. Vi har även individuella program. Gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola 2023.

Vem är den anpassade gymnasieskolan till för?

Den anpassade gymnasieskolan är en skolform som är anpassad för de elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Varje elev har rätt till individanpassad undervisning, utifrån sina förutsättningar och behov. Utbildningen är fyraårig.

Vårt arbetssätt

När du studerar hos oss hjälper vi dig att utvecklas utifrån dina förutsättningar och behov samt förbereder dig för arbets- och vuxenlivet. Furulundsskolan är den lilla skolan med det stora hjärtat, vilket du även kommer att märka i undervisningen. Hos oss är det viktigt att du trivs på din utbildning och vi arbetar aktivt för en bra stämning och goda relationer.

FILM

Se gärna vår film där eleverna berättar mer om sitt program!

Vilka program kan du läsa hos oss?

Vi erbjuder två program på vår anpassade gymnasieskola och båda är yrkesinriktade. Det innebär att du kan börja arbeta direkt efter den anpassade gymnasieskolan om du vill. Du kan även läsa individuella program.

Administration, handel och varuhantering

Här får du bland annat lära dig om:

  • kundservice
  • produktkunskap
  • marknadsföring
  • försäljning och logistik

Fastighet, anläggning och byggnation

Här får du bland annat lära dig om:

  • tillsyn av lokaler
  • underhåll, till exempel renovering och reparation av fastigheter och anläggningar
  • markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenbeläggningar
  • måleriarbete

Individuella program

Om du går ett individuellt program utformas utbildningen utifrån dina behov och förutsättningar. Målet är att du ska få kunskaper för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt och kunna delta i samhällslivet.

Vad kan du göra efter avslutade studier?

Du kan börja arbeta direkt efter avslutade studier inom yrken som passar det program du valt. Du kan även studera vidare på exempelvis folkhögskola eller särskild utbildning för vuxna (särvux).

Relaterade kontakter

Malin Mehlqvist, studie-och yrkesvägledare
E-post: malin.mehlqvist@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 58

Claes Rinaldo, rektor
E-post: claes.rinaldo@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 72

Senast uppdaterad:

Skriv ut