Sölvesborgs kommun

Snöskottning och sandning

Varje väghållare och fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på sina gator och i anslutning till sina fastigheter. Det innebär att ansvaret i Sölvesborgs kommun delas mellan kommunen, Trafikverket och ett antal enskilda fastighetsägare och väghållare.

Gatornas turordning finns i en plan, som i sin tur är baserad bland annat på trafikstatistik och prioritering av samhällsviktiga funktioner.

Vi förstår att det kan vara jobbigt att ibland behöva vänta på skottning och grusning av just din gata, men du kan lita på att teamet jobbar hårt för att alla gator ska bli färdiga så fort som möjligt!

Då börjar snöröjningen

Om väderprognosen visar tydliga tendenser på halt väglag kan förebyggande halkbekämpning utföras. Saltning utförs också vid snöfall innan det kommit för mycket snö för att underlägga snöröjningen. Vi börjar att snöröja på viktigare leder när snön är cirka 4 cm djup. På övriga områden börjar vi när snön är cirka 8 cm djup.

Ambitionen är att det ska vara snöröjt inom 24 timmar efter det senaste snöfallet. Vi försöker att snöröja större parkeringsplatser så tidigt som möjligt. Om en gång- och cykelväg är skyltad med ”Ej vinterväghållning” så innebär det att vi inte snöröjer där.

Gångbanor

Fastighetsägare ser till att alla gångbanor med kantsten snöröjs. Det är extra viktigt att gångbanor nära skolor och busshållplatser hålls snöfria så att skolbarnen slipper gå ute i trafiken.

Vi förutsätter att du som är fastighetsägare också har ambitionen att se till att gångbanorna är säkra så fort som möjligt efter ett snöfall.

Gångbanor som är utan kantsten prioriterar vi inte på samma sätt. Dessa finns oftast i villaområden. Om det blir en snörik vinter så kommer snö att läggas upp på dessa gångbanor och då behöver fastighetsägaren inte snöröja.

Gångfartsområden

På gångfartområden i centrala Sölvesborg så snöröjer och halkbekämpar vi ett gemensamt utrymme mitt i gatan.

Fastighetsägare som har fastigheter inom detta område ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gångvägar från gatans mitt fram till respektive fastighetsingång.

Snövallar

Det kan tyvärr inte undvikas att det ibland blir en snövall framför den egna infarten precis när man själv skottat. Ett tips! Försök att lägga snön på den sidan om infarten som ligger i färdriktningen. Då undviker du i de allra flesta fall att snöplogen trycker tillbaka all snö på infarten.

Utanför återvinningscentralen i Sölve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., till höger om grinden kan du hämta grus och sand för halkbekämpning kostnadsfritt. Du som är fastighetsägare får som mest hämta 100 liter från sandlådorna till din sandning.

Inga undantag från turordningen

Våra snöröjare har ett väldigt pressat tidsschema för att så snabbt som möjligt öppna upp gator och vägar för säker trafik. Det är viktigt att gator och vägar snöröjs efter ett schema för att kommunen som helhet ska bli säkert så fort som möjligt. Det är inte möjligt att stoppa snöplogen och be om hjälp med snöröjning på sin egen lilla väg. Vi hör ofta ”Det tar bara fem minuter”. Börjar vi på ett ställe så vill alla ha samma förmån. Fem minuter på flera ställen blir snabbt till många timmar. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor