Vård- & omsorgsprogrammet

Vård- och omsorg är programmet för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Under utbildningen
utvecklar du dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt får kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Under dina tre år på Vård- och omsorgsprogrammet gör du 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du kan prova olika yrkesroller.

Inriktningar

Det finns inga inriktningar på Vård- och omsorgsprogrammet. Däremot finns det möjlighet till specialisering i olika ämnen inom ramen för programfördjupningen.

Yrkesmöjligheter

Programmet är yrkesförberedande och yrkesprognosen är mycket god. Du kan efter utbildningen arbeta på t.ex. sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Du kan även arbeta i  särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Kontaktperson

Lottie Mattsson (rektor)
lottie.mattsson@sbkf.se
0456-81 66 70

Malin Mehlqvist (syv)
malin.mehlqvist@sbkf.se
0456-81 66 58

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60