Undervisning på plats för alla elever från skolstarten i augusti

Elever på Blekinges gymnasie- och högstadieskolor kan räkna med att undervisningen återgår till närundervisning fullt ut från och med skolstarten i augusti. Detta enades länets skolchefer om vid en avstämning med smittskydd Blekinge i förra veckan.

– Om smittläget fortsätter förbättras och utvecklas enligt förväntningarna efter sommaren räknar jag med att alla elever ska kunna undervisas på plats i skolan. Då har även majoriteten av den vuxna befolkningen fått tillräckligt bra skydd av en vaccindos mot covid. Det är ännu för tidigt att uttala sig om eventuell vaccination av barn under 18 års ålder, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Man fortsätter dock med ytterligare avstämningsmöten mellan länets utbildningschefer och Smittskydd Blekinge för att kunna anpassa undervisningen om smittläget skulle kräva det. Nästa möte är planerat till den 9 augusti 2021.

Mer information inför skolstart via V-klass för elever

Elever och vårdnadshavare får mer information från Furulundsskolan via V-klass innan skolstarten i augusti.

  • Det är positivt att undervisningen kan ske på skolan på heltid från nästa termin, främst för de som börjar på gymnasiet. Undervisning på plats är det bästa för elevernas utbildning och trygghet, då kan vi ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas. Men beslutet kan ändras och anpassas efter det aktuella läget om smittspridningen skulle öka igen, säger Roger Svanberg, utbildningschef på SBKF. 

Bakgrund
Stora delar av undervisningen för länets gymnasieelever har bedrivits som fjärr- eller distansstudier under läsåret 2020/2021. Sedan februari har distansundervisningen kombinerats med undervisning på plats i skolan för delar av eleverna. Efter påsklovet har upp till två tredjedelar av eleverna kunnat vara på plats i skolorna.

 

 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60