Skärpta regionala råd i Blekinge

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller skärpta regionala råd i Blekinge från och med den 19 april till 2 maj 2021.
För skolornas del rekommenderas att undervisningen på gymnasiet fortfarande bedrivs delvis på distans.
 

En del av de regionala råden berör skolans verksamheter. Här får du som elev och vårdnadshavare information vad som gäller i våra verksamheter.
 
Munskydd i skolan
I skolan är munskydd undantaget men kan tillämpas efter riskbedömning och beslut av rektor enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Stanna hemma vid misstänkt covid-19
Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall bland dem man bor tillsammans med, i väntan på provsvar på den som misstänks ha covid-19.
Om testet är positivt gäller sedan tidigare att alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler.
 
Elever som provtagits
Elever som provtagits för covid-19 ska stanna hemma från skolan i väntan på provsvar.
 
BankID eller Freja eID Plus
Furulundsskolan uppmanar elever och vårdnadshavare att skaffa utökad BankID eller Freja eID Plus för att kunna beställa egenprovtagning via 1177s webbplats.
 
Provtagning med antigentest (snabbtest)
Furulundsskolan uppmanar dig att vara extra uppmärksam på att vårdcentralen ska meddelas om du testas positivt av ett antigentest.
Detta för skyldigheten att meddela om smitta och ingå i Regionens smittspårning.
 
Om två eller fler har bekräftad covid-19
För gymnasiet rekommenderas distansundervisning för hela klassen vid två eller flera fall där smittan misstänkts ha skett i klassen. Distansundervisning gäller en vecka från att senaste fallet har konstaterat. De konstaterade fallen ska ske i närtid till varandra (två-tre dagar som riktvärde) för att utgöra kopplade fall. Går det upp mot en vecka mellan de konstaterade fallen, gäller inte misstanke om smittspridning i klassen.
 
Mer information om skärpta regionala råd

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60