Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet vänder sig till de elever som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.  IM ska genom en individuellt anpassad utbildning ge en så god grund till fortsatt utbildning som möjligt eller leda till en etablering på arbetsmarknaden.

Inriktningar

På Furulundsskolan finns det fyra grenar av Introduktionsprogrammet:

  • Preparandutbildning
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Preparandutbildning

Eleven följer ett nationellt program samtidigt som gymnasiebehörigheten läses upp. Preparandutbildningen får pågå i högst ett år.

Yrkesintroduktion

De elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram är behöriga till yrkesintroduktion. Eleven läser karaktärsämnen på ett yrkesprogram samtidigt som gymnasiebehörighet läses in. Utbildningen kan innehålla praktik.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är till för de elever som saknar ett flertal betyg för att bli behöriga till ett nationellt program. Individuellt alternativ utformas efter varje enskild elevs behov och förutsättningar.

Språkintroduktion

Syftet med språkintroduktionen är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning som kan leda vidare till gymnasieskola eller annan utbildning.

Vårt arbetssätt

På vårt IM-program utgår vi ifrån elevens behov och förutsättningar. Vi bygger upp undervisningen kring eleven och varje elev har ett individuellt schema. Hos oss är det möjligt att blockläsa ett ämne, vilket innebär att eleven kan välja att arbeta under en längre period med ett eller ett par ämnen. Eftersom varje elev jobbar med olika saker är genomgångarna individanpassade och utgår från det eleven arbetar med för tillfället.

Kontaktperson

Filippa Hallén Lindgren (lärare)
filippa.hallenlindgren@skola.sbkf.se
0456-81 66 77

Malin Mehlqvist (syv)
malin.mehlqvist@sbkf.se
0456-81 66 58

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60