Hälften av eleverna på plats fram till påsklovet!

Fram till påsklovet utökas undervisningen på plats för Furulundsskolans elever. Elever i årskurs 3 är prioriterade att ha undervisning på plats då det snart är dags för deras slutbetyg.

  • Vi ser tecken på en ökad smittspridning av covid-19 i länet med högst andel positiva fall bland unga vuxna. Resande under sportlovet verkar inte nämnvärt ha bidragit till denna ökning. För skolornas del måste man dock väga in de nackdelar det innebär för eleverna med distansundervisning och därför rekommenderar smittskyddet ändå en successiv ökning av närundervisningen till cirka 2/3 för högstadie- och 50 % för gymnasieeleverna. Det är samtidigt viktigt att man vidtar de förebyggande åtgärder på skolorna som rekommenderas från Folkhälsomyndigheten och Skolverket, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö. 

Huvudmännen i Blekinges kommuner har efter samråd med Smittskydd Blekinge fattat beslut att successivt öka andelen elever som undervisas på plats i skolan till cirka 2/3 delar på de kommunala högstadieskolorna och cirka 50 % på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet gäller från och med den 15 mars till och med 9 april 2021.

  • Vi följer de riktlinjer myndigheter och Smittskydd Blekinge ger oss, men vår förhoppning är så fort smittläget tillåter det att vi kan återgå till att bedriva all undervisning på plats. Nu ökar vi succesivt upp närundervisningen och vi prioriterar att ha årskurs 3 inne för all sin undervisning för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt inför att deras slutbetyg ska sättas, säger Roger Svanberg, utbildningschef.

Som tidigare ska särskolan och introduktionsprogrammen inte ha undervisning på distans. Undantag från beslutet kan förekomma vad gäller vissa program.

Elever och vårdnadshavare får mer information via V-klass.

 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60