Friska elever är välkomna till gymnasieskolan!

Undantag efter utlandsvistelse
Elever som kommer hem från en utlandsvistelse från ett land som Utrikesdepartementet avråder från som icke-nödvändig resa ska vara hemma sju dagar i karantän, även om de är symtomfria, innan man får gå till verksamheten. Det är viktigt att du kontaktar skolan,

Undantag när någon i familjen har covid-19
Elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad smitta ska stanna hemma enligt de förhållningsregler som Smittskydd Blekinge ger, även om de själva är symtomfria. Förhållningsreglerna från vården avgör när elever kan återgå till verksamheten. Region Blekinge gör i allmänhet bedömningen att personer som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om man är utan symtom. De sju dagarna räknas från den dag som personen lämnade provet.

Stanna hemma vid sjukdom
Det är fortsatt viktigt att elever stannar hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Detta gäller även om symtomen är milda. Covid-19 påminner ofta om en vanlig förkylning eller influensa. Det är viktigt att eleven stannar hemma och undviker att träffa andra människor om hen har symtom som stämmer överens med covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Vid symtom behöver eleven stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom, innan hen kommer tillbaka till skolan.

Elever kan återgå till skolan även om de har milda symtom som torrhosta eller lätt snuva när det gått sju dagar sedan de blev sjuka, om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn och i övrigt känner sig friska.

Återgång efter sjukdom
Elever ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka och vara symtomfria minst två dagar innan de kommer tillbaka till verksamheten. Om eleven har covid-19 får man förhållningsregler av vården som avgör när man kan komma tillbaka.

Elever som inte uppmanas att testa sig kan komma tillbaka till verksamheten, även om de har milda symtom som lätt hosta eller lätt snuva när det gått sju dagar sedan de blev sjuka. De sista två dygnen ska eleven ha varit utan feber och i övrigt varit utan symtom. Var noga när du gör din bedömning då vi inte heller vill sprida andra sjukdomar som exempelvis förkylning och influensa.

/Skolledningen
  2021-08-23

 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SOLVESBORG.SE | 0456-81 66 60