Biståndsprojekt Filippinerna

Årets projekt

I år är det Emma Magnusson (Samhälle/Media) och Måns Engdahl (Estetisk/Media) som åker till byn San Rafael på Filippinerna inom ramen för deras projektarbete och skolans årliga biståndsprojekt. De jobbar hårt för att samla in pengar genom bl.a. insamlingsbössor och bollar idéer om en återkommande gala. De kommer även medverka vid olika julmarknader och loppmarknader.

Kontakt

emfilippinerna@gmail.com

Instagram

Följ Emma och Måns på Instagram:
instagram.com/emfilippinerna

Swish

123 207 4185

Bakgrund

Furulundsskolan har sedan 2002 ett biståndsprojekt på Filippinerna. Syftet med projektet är att förbättra kunskaperna om och förståelsen för andra kulturer.

Hjälp till självhjälp

Ett delmål med projektet är att Furulundsskolans elever arbetar ihop pengar som används för att förbättra levnadsstandarden för invånarna i San Rafael, framför allt barnen. De insamlade pengarna, över en halv miljon kronor hittills, har bl.a. använts för att bygga elva hus i byn, att utrusta byskolan men också att bekosta ungdomars högre utbildning för att undvika arbetslöshet, extrem fattigdom och i värsta fall barnprosti­tution.

Garanti

Biståndet finansieras genom att Furulundsskolans elever varje år samlar in pengar under skolans eget operation dagsverke, ”En dag för Filippinerna”, men också med bidrag från lokala företag, organisationer och föreningar. Genom våra direkta kontakter med invånarna i San Rafael kan vi garantera att varenda insamlad krona utan avbrän­ning­ar kommer invånarna i San Rafael till del.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60