Biståndsprojekt Filippinerna

Jakob Westerback & Klara Peltomaa

Årets projekt

I år är det Jakob Westerback i ES14 MU och Klara Peltomaa i NA14B som åker till byn San Rafael på Filippinerna inom ramen för deras projektarbete och skolans årliga biståndsprojekt. De jobbar hårt för att samla in pengar via bössor och försäljning av bl.a. Cupcakes under Sölvesborgs julmarknad. De har även varit ute och spelat musik för bland annat PRO och fixat fika på musikcafé på Furulundsskolan. De arrangerar även en gala den 13 februari tillsammans med en av kurserna på skolan.

Årets resa startar fredagen den 17:e februari och de återvänder till Sverige den 6:e mars.

Kontakt

filippinernaklarajakob@gmail.com

Instagram

Följ Jakob och Klara på Instagram:
instagram.com/furufilippinerna

Bakgrund

Furulundsskolan har sedan 2002 ett biståndsprojekt på Filippinerna. Syftet med projektet är att förbättra kunskaperna om och förståelsen för andra kulturer.

Hjälp till självhjälp

Ett delmål med projektet är att Furulundsskolans elever arbetar ihop pengar som används för att förbättra levnadsstandarden för invånarna i San Rafael, framför allt barnen. De insamlade pengarna, över en halv miljon kronor hittills, har bl.a. använts för att bygga elva hus i byn, att utrusta byskolan men också att bekosta ungdomars högre utbildning för att undvika arbetslöshet, extrem fattigdom och i värsta fall barnprosti­tution.

Garanti

Biståndet finansieras genom att Furulundsskolans elever varje år samlar in pengar under skolans eget operation dagsverke, ”En dag för Filippinerna”, men också med bidrag från lokala företag, organisationer och föreningar. Genom våra direkta kontakter med invånarna i San Rafael kan vi garantera att varenda insamlad krona utan avbrän­ning­ar kommer invånarna i San Rafael till del.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60