Förlängd fjärr- och distansundervisning en vecka

Smittskyddsläkaren i Blekinge har idag lämnat en rekommendation om förlängd distansundervisning för länets gymnasieskolor till fredagen den 29 januari. Därefter sker en succesiv övergång till närundervisning.

Idag kom Folkhälsomyndigheten ut med en ny rekommendation för gymnasieskolor från och med måndagen den 25 januari om delvis distansundervisning. Samtidigt lämnar idag Smittskydd Blekinge en ny rekommendation till länets gymnasie- och högstadieskolor om fortsatt distansundervisning en vecka till. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen. Som tidigare är särskolan, introduktionsprogrammen samt viss behovsprövad verksamhet undantagen. Elever och vårdnadshavare får information via V-klass.

  • Med hänsyn till läget med fortsatt förhållandevis hög smittspridning och belastning inom sjukvården, behöver vi alla göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen. Därför är min rekommendation att beslutet om distansundervisning förlängs ytterligare en vecka för både högstadie- och gymnasieelever i Blekinge, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Efter nästa vecka sker en succesiv övergång till närundervisning. När vi har ett tydligt besked om hur vi övergår till flexibel distansundervisning kommunicerar vi ut det.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60