ÖKAD NÄRUNDERVISNING EFTER PÅSK

Efter påsklovet utökas undervisningen på plats till två tredjedelar av eleverna inne på skolan. Den kombinerade när- och distansundervisningen kan fortsätta under hela vårterminen i Blekinges kommunala gymnasie- och högstadieskolor.

– Med tanke på den fortsatt omfattande smittspridningen av covid-19 i länet är det för tidigt att återgå till 100 % närundervisning. För att ge skolorna möjlighet till lokala anpassningar för att kunna skapa en coronasäker miljö för elever och lärare rekommenderar Smittskydd Blekinge fortsatt begränsning av närundervisningen med upp till 2/3 av tiden på både högstadie- och gymnasienivå. Preliminärt får man planera för att denna rekommendation kommer att gälla till terminsslutet, men kan ändras efter regelbundna avstämningar om smittspridningsläget förbättras, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa Smittskydd Blekinge rekommendation som berör hela vårterminen 2021. Regelbundna avstämningar kommer ske under våren för att anpassa beslut om närundervisning till rådande smittspridningsläge.

  • Jag är tacksam för det stora ansvar som elever, vårdnadshavare och personal tar i den situation vi befinner oss i. Vi fortsätter att bedriva undervisningen på bästa möjliga sätt för varje elev så att man får en bra utbildning oavsett om man är på plats eller distans, säger Roger Svanberg, utbildningschef.

Som tidigare ska särskolan och introduktionsprogrammen inte ha undervisning på distans. Undantag från beslutet kan förekomma vad gäller vissa program.

Elever och vårdnadshavare får mer information via V-klass.

Det är fortsatt viktigt att ta sitt personliga ansvar och följa de rekommendationer som finns kring covid-19.  

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60