Teknikcollege

Furulundsskolan har startat det nya läsåret som Teknikcollege

Furulundsskolans ansökning om att bli ett certifierat Teknikcollege till starten av läsåret 2021/2022 är godkänd. Teknik, el- och energi, samt industriprogrammet är numera en del av Teknikcollege utbildning. Studenterna får den kunskap som matchar de behov företagen har för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.

Företagen är med och påverkar utbildningarnas innehåll som bidrar till att de studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning. Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Att vara en del av Teknikcollege innebär en ökad kvalitetsstämpel på Furulundsskolans utbildningar och ger samtidigt större möjligheter för studenterna att få jobb direkt efter studenten genom att man under utbildningen samarbetar med företagen om vilka kunskaper som krävs på marknaden. Det ger även företagen och de båda kommunerna möjlighet att växa och bli konkurrenskraftiga på kort och lång sikt.

Det finns en styrgrupp med representanter från Furulundsskolan, Bromölla och Sölvesborgs kommun, samt lokala företag inom industrin. Styrgruppen kartlägger behov och innehåll för utbildningarna.

Lyssna på Radio Blekinge: https://sverigesradio.se/artikel/furulundsskolan-nu-certifierat-teknikcollege

Mer information

Roger Svanberg, utbildningschef, SBKF

Telefon: 0456-81 66 71

E-post: roger.svanberg@sbkf.se

 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SOLVESBORG.SE | 0456-81 66 60