Furulundsskolan går över till distansundervisning

Regeringen meddelade vid presskonferens under tisdagen att man ger rekommendationen att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska bedriva fjärr- och distansundervisning från och med onsdag den 18 mars för att minska smittspridning. Denna rekommendation följer Sölvesborg och Bromölla kommunalförbund och beslutet gäller tillsvidare.

Elever förväntas, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för och följa de instruktioner som förmedlas via respektive lärare. Detta innebär:

- eleverna fortsätter sina studier, men under nya förutsättningar.
- eleverna följer sitt schema, men undervisningen sker på distans.
- eleverna fortsätter i förekommande fall på sina APL-platser, om inte arbetsplatsen bestämt något annat.

• Ta med dator, böcker och annat studiematerial hem.
• Viktigt att du som elev är aktiv och följer lärarnas instruktioner på det sätt som lärarna vanligen brukar kommunicera med dig på digitala medier, t.ex Vklass och mail.

 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60