Furulundsskolan tillhör nu Sölvesborgs kommun

Från och med 1 januari 2022 tillhör Furulundsskolan Sölvesborgs kommun, detta i och med ett beslut i både Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun om att avveckla kommunalförbundet SBKF. Sölvesborgs kommun har dessutom tagit beslut om att återta samtliga verksamheter som finns i förbundet och driva vidare dem i egen regi. För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan innebär det att ca 90 medarbetare får en ny arbetsgivare från och med årsskiftet.

För dig som elev på skolan innebär övergången inte någon större skillnad. Vår ambition är att övergången ska vara smidig och knappt märkbar. Undervisningen kommer bedrivas i samma lokaler och klassrum med samma lärare och våra rektorer Lottie Mattsson och Claes Rinaldo kommer fortsatt arbeta kvar på skolan. Skolchef Roger Svanberg fortsätter med samma uppdrag som tidigare men får en ny arbetsplats på stadshuset och ingår i ledningsgruppen för Barn- och utbildningsförvaltningen.


Från vänster: Martin Åsman, förvaltningschef, Lottie Mattsson, rektor, Roger Svanberg, skolchef, och Claes Rinaldo, rektor.

  • Furulundsskolan kommer fortsatt vara den lilla skolan med det stora hjärtat men nu tillhöra en större organisation med mer muskler som kan utveckla skolan till en konkurrenskraftig gymnasieskola som är det självklara valen för ungdomar i Sölvesborg och närområdet.

Återgången av verksamheterna innebär även att vi nu kommer kunna samarbeta på ett helt annat och närmare sätt mellan grundskolan och gymnasieskolan vilket kommer gynna skolan, eleverna och medarbetarna. 

Har du frågor om återgången och hur den kommer påverka dig som elev eller vårdnadshavare till elev på skolan är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

Roger Svanberg
Verksamhetschef/skolchef Furulundsskolan
roger.svanberg@solvesborg.se
0456-81 66 71

 

 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60