Vårterminen börjar med två veckors distansundervisning!

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla gymnasieskolor förlänger distansundervisningen till den 24 januari. Därför kommer de första två veckorna av vårterminen ske genom fjärr- och distansundervisning.

Fortsatt fjärr- och distansundervisning 2021
 
Folkhälsomyndigheten har tidigare lämnat en rekommendation som innebär att undervisningen skett på distans från 7 december till 6 januari 2021 som ett led i att minska smittspridningen i samhället. Smittspridningen är fortsatt hög och därför har Folkhälsomyndigheten förlängt sin rekommendation att gälla till och med 24 januari.
För dig som elev på Furulundsskolan kommer därför distansundervisningen fortsätta efter jullovet för att minska risken för spridning av coronaviruset. När skolan startar igen, måndag den 11 januari 2021, fortsätter studierna digitalt enligt ordinarie schema till fredag 22 januari
.
Undantag från distansundervisningen
Undantagna från rekommendationerna är elever på introduktionsprogrammen, elever i gymnasiesärskolan och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Undantag finns också för praktiska moment, nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans.
 
Skolverket har dock beslutat att ställa in alla nationella prov i gymnasieskolan under vårterminen 2021.
 
APL
För elever som har arbetsplatsutbildning, APL, fortsätter det som tidigare. Enligt Skolverket är det möjligt för skolan att låta elever i gymnasieskolan genomföra APL, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna.
 
Tips för distansundervisningen
Det är viktigt att du mår bra och kan lägga upp din dag på ett sätt som hjälper dig att skapa en bra studiemiljö även när du studerar på distans.
 
  •  Det är inget förlängt jullov utan delta fortsatt aktivt på dina lektioner
  • Hitta en studieplats där du kan fokusera och lägg undan distraktioner, som mobilen exempelvis.
  • Behåll dina rutiner som du hade när du gick till skolan; ät frukost, borsta tänderna och gör dig redo för dagen så att hjärnan förstår att du ska till skolan
  • Umgås digitalt med klasskompisar på raster eller fika tillsammans
  • För de flesta blir det stressigt att behöva lära sig nya sätt att plugga samtidigt som man ska lära sig saker i de olika ämnen, be om hjälp när det blir svårt.
  • Elevhälsan är öppet och tillgängligt om du behöver stöd

Lunchhantering

I dagsläget, mellan 7 december – 6 januari 2021, kan alla elever på Furulundsskolan ansöka om matersättning för sina skoldagar. Vi återkommer med information på webbplats och i Vklass när beslut är taget för hur lunchen ska hanteras för den förlängda distansundervisningen.

Följer utvecklingen
Läget kan snabbt förändras och skolledningen följer utvecklingen noga. Utifrån om det inte kommer fler rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om fjärr- och
distansundervisning för gymnasieskolor har Furulundsskolan en planering för resterande vårtermin.
 
Om elever kan återgå till närundervisning måndag den 25 januari kommer man följa ett liknande koncept som när man hade flexibel undervisning under höstterminen. Den stora skillnaden är att man prioriterar att sistaårseleverna, årskurs 3, får undervisning på plats medan årskurs 1 och 2 växlar med att vara inne olika dagar.
 
Mer information kring upplägget kommer på hemsidan och Vklass i januari.
 
 
Roger Svanberg
Utbildningschef/skolchef

 

 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60