Musik + Furulund = Sant!

Nu har Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden tagit beslut om att vi även i fortsättningen kan erbjuda musikutbildningar på Furulund. Det handlar om det Estetiska programmet med musikinriktning och den särskilda varianten Naturvetenskap med musik.

"På så vis kan Sölvesborg och Bromölla fortsätta utveckla sin attraktionskraft med kultur och kreativitet" - heter det i det pressmeddelande som skickades ut under onsdagen.

Vi på Furulundsskolan är otroligt glada och stolta över att vi även i fortsättningen kan erbjuda dessa program. Kreativa utbildningar är viktiga för både skolan och samhället.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60