Skolsköterskor

På Furulundsskolan finns två skolsköterskor. Louise har sitt kontor på Furulund i källaren vid lärarnas fack, intill skolkuratorn. Annelie finns vissa dagar på Furulund och andra på TLC.

Louise Söderlund - Skolsköterska Louise Söderlund
Ansvarig för BF, NA, SA, TE.

0456-81  66 68
louise.soderlund@sbkf.se
Träffas måndag-fredag på Furulund.
Annelie Ringdahl - Skolsköterska Annelie Ringdahl
Ansvarig för: BA, IN, EE, ES, IM, IMSPR, Gysär.

0456-81 66 75
annelie.ringdahl@sbkf.se
Träffas tisdag-onsdag på Furulund.
Övriga dagar på TLC.


Välkommen till oss

Alla elever som går på Furulundsskolan erbjuds av skolsköterskan ett hälsosamtal under åk 1. I samtalet fokuserar vi på hälsa, livsstil, trivsel och eventuella bekymmer.

Vi erbjuder även synkontroll och på vissa program mer riktade screeningar. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Vi arbetar främst med förebyggande hälsoarbete, men vi hjälper givetvis till med enklare sjukvårdsinsatser om det är möjligt.

Till oss är ni välkomna med frågor kring hälsa och välbefinnande. Hur man mår är en viktig del av livet och en viktig grundplåt för hur man klarar av sitt skolarbete på bästa sätt.

Hos oss kan du vid behov även få kontakt med vår skolläkaren Per Zetterlund.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60