Kurator

På Furulundsskolan finns en kurator, Daniel Radle. Hans kontor finns i källaren vid lärarnas fack, intill skolsköterskan.

Daniel Radle - kurator

Daniel Radle
Kurator för samtliga program.

0456-81 66 63
daniel.radle@sbkf.se
Träffas på Furulund alla dagar 08:00-16:00.

Kuratorns uppdrag

Kuratorns uppdrag är att stötta om du har det jobbigt. Du kan vända dig hit när du behöver prata med någon som är neutral och erfaren.

Samtalen kan handla om relationer, stress, frågor kring den psykosociala hälsan, sexualitet och samlevnad samt droger. Kuratorn kan också informera om studieekonomi och samhällsservice samt sociala och familjerättsliga frågor.

Kuratorn har tystnadsplikt och inga journaler förs. Kontakten är alltid frivillig. Om det framkommer att någon under 18 år far illa så har kuratorn anmälningsplikt till socialtjänsten.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60