Utvecklingssamtal

Mentorn ska bjuda in till utvecklingssamtal en gång per termin. Omyndig elevs vårdnadshavare bjuds också in. Samtalet ska behandla den studiesociala situationen, elevens planer, val, behov av stöd etc.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60