Modersmålsundervisning

Skolan är skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever i språket önskar det och om det finns en lämplig lärare att tillgå. Om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk gäller skyldigheten även om det är färre än fem elever.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60