Skolkort buss/tåg

Elever på Furulundsskolan/TLC/Furubygg ansöker om skolkort via en blankett. Nya elever som ska börja åk 1 får blanketten hemskickad per post i början av augusti. Man kan även ladda ner och skriva ut blanketten via länkarna nedan. Elever som redan går på skolan och haft skolkort föregående läsår ska behålla detta kort hela sin gymnasietid.  Korten till nya elever i åk 1 skickas direkt hem till elev som ansökt. Det är viktigt att man alltid meddelar adressändringar till receptionen!

Blanketten kan även laddas ned här:
Blekingetrafiken »
Skånetrafiken »

Skånetrafikens kort gäller dygnet runt vardagar - även på alla lov, förutom sommarlovet, medan Blekingetrafikens kort gäller vardagar kl. 05-19 och inte heller på jullovet.

För att ha rätt till läsårskort måste avståndet mellan bostad och skola vara minst 6 km. Att tänka på vid dubbel bosättning är att det är adressen där man är mantalskriven som gäller. Man får kort från Skånetrafiken resp. Blekingetrafiken beroende på var man är skriven. De gäller på både buss och tåg.

Administrationskostnad för nytt kort + att ladda/koppla biljett för borttappat/trasigt kort är 300 kr.  Kontakta receptionen på Furulundsskolan.

Buss/tågkort för elever som studerar i annan kommun/friskola:
 

Om du studerar vid en annan skola, läs instruktionerna på följande sida:
www.sbkf.se/buss

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60