Läsårskort buss/tåg

Elever på Furulundsskolan/TLC/Furubygg ansöker om läsårskort via en blankett. Nya elever som ska börja åk 1 får blanketten hemskickad per post i början av augusti. Man kan även ladda ner och skriva ut blanketten via länkarna nedan. Elever som redan går på skolan och haft läsårskort föregående läsår får nytt kort även kommande läsår. Viktigt att man alltid meddelar adressändringar till receptionen! Korten från Blekingetrafiken delas ut via mentorn under första och andra veckan av höstterminen. Kort från Skånetrafiken skickas direkt hem till elev som ansökt.

Blanketten kan även laddas ned här:
Blekingetrafiken »
Skånetrafiken »

Blekingekorten gäller inte på några skollov, medan Skånetrafikens kort gäller på alla lov, förutom sommarlov.

För att ha rätt till läsårskort måste avståndet mellan bostad och skola vara minst 6 km. Att tänka på vid dubbel bosättning är att det är adressen där man är mantalskriven som gäller. Man får kort från Skånetrafiken resp. Blekingetrafiken beroende på var man är skriven. De gäller på både buss och tåg.

Administrationskostnad för borttappat/trasigt kort samt att ladda/koppla biljett från Skånetrafken är 300 kr. Administrationskostnad för borttappat kort från Blekingetrafiken är 200 kr och för trasigt kort 50 kr.

Buss/tågkort för elever som studerar i annan kommun/friskola:
 

Om du studerar vid en annan skola, läs instruktionerna på följande sida:
www.sbkf.se/buss

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60