Läsårskort buss/tåg

Elever på Furulundsskolan/TLC/Furubygg ansöker om läsårskort via en blankett från expeditionen. Nya elever som ska börja åk 1 får blankett per post samtidigt med antagningsbeskedet. Elever som redan går på skolan får blanketten via mentor i slutet av vårterminen. Korten från BlekingeTrafiken och Skånetrafiken delas ut via mentorn under första och andra veckan av höstterminen. Kortet gäller för HELA läsåret och ska sparas över jullovet!

Blanketten kan även laddas ned här:
Blekingetrafiken »
Skånetrafiken »

Blekingekorten gäller inte på några skollov, medan Skånetrafikens kort gäller på alla lov, förutom jullov och sommarlov.

För att ha rätt till läsårskort måste avståndet mellan bostad och skola vara minst 6 km. Att tänka på vid dubbel bosättning är att det är adressen där man är mantalskriven som gäller. Man får kort från Skånetrafiken resp. Blekingetrafiken beroende på var man är skriven. De gäller på både buss och tåg.

Administrationskostnad för borttappat/förkommet samt trasigt kort från Skånetrafken är 300 kr. Administrationskostnad för borttappat/förkommet kort från Blekingetrafiken är 200 kr och för trasigt kort 50 kr.

Buss/tågkort för elever som studerar i annan kommun/friskola:
 

Om du studerar vid en annan skola, läs instruktionerna på följande sida:
www.sbkf.se/buss

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60