Läroböcker

Elever på Furulundsskolan har tillgång till fria läromedel. Böcker delas ut av undervisande lärare i respektive kurs eller lånas i biblioteket.  Om en bok ej återlämnas debiteras eleven kostnaden för en ny bok.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60