Kursplaner

De nationella kursplanerna hittar du på skolverkets hemsida: www.skolverket.se

Det är viktigt att du förstår på vilka grunder betygssättningen sker i förhållande till betygskriterierna.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60