Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ har du rätt att lämna synpunkter och klagomål mot utbildningen.

Klagomål från barn, elever, vårdnadshavare eller annan intressent över undervisningen eller annat i verksamheten lämnas till berörd lärare eller annan berörd personal.

I första hand lämnas klagomål gällande undervisning i en enskild kurs muntligt eller skriftligt till undervisande lärare. I andra hand skriftligt till rektor.

Klagomål angående övriga frågor inom utbildningen lämnas skriftligt till rektor.

Skulle du trots dessa insatser vara missnöjd kan du gå vidare till:

  • Utbildningschef
  • Förbundschef
  • Skolverket
  • Justitieombudsmannen

 

 

Rutin: http://furulundsskolan.se/1191

Blankett:  http://furulundsskolan.se/1192

 

 

 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60