Föräldrakontakter

Det finns en kontinuerlig kontakt mellan skolan, i första hand mentorn, och hemmet. Det är viktigt att även vårdnadshavaren tar kontakt med skolan när det finns anledning.

År 1: Mentorn håller ett inledande lära-känna-samtal med varje elev och förälder under höstterminen. Samtliga vårdnadshavare bjuds även in till ett gemensamt möte där skolan presenterar sig och möjlighet till frågor och samtal ges.

År 1-3: Under de tre åren har mentorn ett utvecklingssamtal per termin med varje elev och så länge eleven är omyndig bjuds även vårdnadshavarna in till samtalet.

Vårdnadshavare som vill ha kontakt med mentor, övriga lärare, elevvårdspersonal eller skolledning är alltid välkommen. Mentorn å sin sida tar kontakt med vårdnadshavare när så krävs, t.ex. vid hög frånvaro.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60