Frånvaro

Om du blir sjuk eller av andra skäl är förhindrad att komma till skolan måste du, eller vårdnadshavare om du är omyndig, innan första lektionen göra en sjukanmälan via Vklass (www.vklass.se) eller app alt. telefon 010-888 70 50.

Om frånvaron är stor eller ökar tar mentorn kontakt med din vårdnadshavare. Du informaras regelbundet av din mentor om din frånvaro.

Du måste begära lov för all förutsägbar frånvaro. Lov beviljas endast för resa som genomförs tillsammans med vårdnadshavare. Intyg måste lämnas. Lov söker du via en blankett som laddas ned från länken nedan, eller hämtas i receptionen. Ansökan lämnas till din mentor. Vid ansökan om 3 dagars ledighet eller mer ska även en blankett där de undervisande lärarna yttrar sig lämnas, se länk nedan. Du kan också ansöka via Vklass. 

Ledighetsblankett »
Lärares yttranden »

Extra semesterledighet för att förlänga lov, t.ex. sportlov, beviljas inte.

Konsekvenser vid frånvaro

Stor frånvaro kan leda till att läraren inte har underlag för att sätta betyg på kursen vilket i värsta fall kan leda till ett ej fullständigt slutbetyg. För att få studiebidrag måste du studera på heltid. Om du har upprepad korttidsfrånvaro, “skolk”, eller är borta mer än 4 timmar av undervisningstiden under en månad utan sjukanmälning eller intyg anses du inte studera på heltid. I sådana fall rapporteras frånvaron till Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om eventuellt indrag av studiebidraget och då betalas inte studiebidraget ut för den aktuella perioden. CSN:s dataregister samkörs med Försäkringskassans. Ogiltig frånvaro kan därför medföra att familjen mister barnpension, bostadsbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd eller får dem kraftigt nedsatta.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60