Elevinflytande

Klassråd

Klassråd håller varje klass med sin mentor en gång i veckan enligt schemat. Här kan man ta upp olika frågor som är viktiga för klassen eller skolan som helhet. Protokoll förs vid varje klassråd.

Elevkåren

Klassråd och elevkåren är två samverkansorgan, som ger eleverna goda möjligheter att påverka sin skolsituation.

Programutskott

Programutskotten består av en elevrepresentant per klass, plus en suppleant, samt lärar-representanter. Eleverna är i majoritet och programlagsledaren fungerar som ordförande. Utskotten sammanträder 5-6 gånger per termin.

Skolkonferens

Via klassråd och programutskott skickas ärenden vidare till skolkonferensen. Här finns både elev- och personalrepresentanter.

Skolkonferensen är ett organ för att behandla vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60